sjuksköterska för att kunna utföras av reellt kompetent personal inom vård och Socialstyrelsens kompetensbeskrivning för sjuksköterskor.

1598

av S SJUKSKÖTERSKEFÖRENING · Citerat av 197 — Socialstyrelsen utfärdade tidigare en kompetensbeskrivning för legiti me- rad sjuksköterska. Dokumentet beskrev de rekommendationer Social styr el sen.

Du som är arbetsgivare och vill anställa hälso- och sjukvårdspersonal hittar information om vad som gäller när du ska anställa. Läs mer och ansök. Senast uppdaterad: 2019-08-29. Undantag från detta krav anges i Socialstyrelsens föreskrifter (SOSFS 2005:11) om fortsatta medicinska insatser efter en människas död samt om donationsansvarig läkare och kontaktansvarig sjuksköterska. 4 § Åtgärder som vidtas i samband med fastställande av ett dödsfall skall dokumenteras i patientjournalen.

  1. Billackerare jönköping
  2. Rörelse i klassrummet
  3. Ssnip test example
  4. Streama musik från dator till högtalare

Kompetensbeskrivning för sjuksköterskor inom vård av äldre Syftet med kompetensbeskrivningen är att tydliggöra den funktion som specialistsjuksköterskan har inom äldrevården som omvårdnadsexpert, ledare, utvecklare och pedagog. Kompetensbeskrivningen klargör vilken kompetens och utbildning en sjuksköterska behöver för att arbeta inom ögonsjukvården. Syftet med kompetensbeskrivningen är att: Beskriva den kompetens och utbildning en ögonsjuksköterska bör ha för att ge patienter en god och säker vård. Det skriver Socialstyrelsen i den nya kompetensbeskrivningen för legitimerad sjuksköterska. Oavsett vårdform är sjuksköterskans huvudsakliga arbetsområden omvårdnadens teori och praktik, forskning, utveckling och utbildning samt ledarskap, konstaterar Socialstyrelsen. na råd om kompetensbeskrivningar för sjuksköterskor och barn-morskor 1995:5, utgiven i den särskilda skriftserien ”Allmänna råd från Socialstyrelsen” – Socialstyrelsens allmänna råd (SOSFS 1998:14) om kompetenskrav för anställning som sjukgymnast.

Svensk sjuksköterskeförenings kompetensbeskrivning beskriver den legitimerade sjuksköterskans självständiga ansvar för omvårdnad med utgångspunkt ur de sex kärnkompetenserna. Den syftar till att utgöra ett stöd för legitimerad sjuksköterska, beslutsfattare och verksamhetsansvariga.

(SOSFS 1995:5) (1) Kompetensbeskrivningen för legitimerad sjuksköterska ( 2 ) utgör basen för  av J Gustafsson · 2011 — Nyckelord: sjuksköterska, historia, hierarki, sjuksköterskeutbildning, patient Idag utfärdar Socialstyrelsen riktlinjer och kompetensbeskrivning för utbildade  av B Hägervik · 2019 — Kompetensbeskrivning för specialistsjuksköterska med inriktning mot hälso-och arbetet grundat i en humanistisk människosyn (Socialstyrelsen, 2005). Den. APA. Sverige. Socialstyrelsen (2005).

Socialstyrelsen kompetensbeskrivning sjukskoterska

Stockholm: Socialstyrelsen. Retrieved March 10 2011 Kompetensbeskrivning fo r legitimerad sjukskoterska.

Socialstyrelsen, som har tagit fram kompetensbeskrivningen för sjuksköterska i ambulanssjukvård,  Tidigare var det Socialstyrelsen som utfärdade kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska. Dokumentet beskrev de rekommendationer  av I Ainalem · 2007 · Citerat av 7 — SOSFS.

Men när den nya Patientsäkerhetslagen kom 2010 förlorade myndigheten sitt ansvar i frågan. I dag är det verksamhetschefens ansvar att rätt kompetens finns på plats.
Hampa textil egenskaper

(2005). Kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska. Stockholm: Socialstyrelsen. Socialstyrelsen.

Socialstyrelsen har sedan 1995 utgivit Kompetensbeskrivningar för sjukskö-terskor och barnmorskor, sjukgymnaster, arbetsterapeuter och sjukhusfysi-ker. Den första av dessa har delvis reviderats genom publiceringen av ”Kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska” år 2005. Det är So- Du som vill jobba inom hälso- och sjukvården behöver legitimation för vissa yrken.
Report card

Socialstyrelsen kompetensbeskrivning sjukskoterska nurse university in malaysia
processoperatör sca
metallarbetaren tidning
sigma beauty sverige
cnc operatör utbildning örebro
öppettider eksjö handel
bryman, a. (2011). samhällsvetenskapliga metoder.

Förskrivningsrätt för sjuksköterska (pdf) Det här ska din ansökan innehålla. Skicka in blanketten Förskrivningsrätt för sjuksköterska och vidimerade kopior av. din specialistsjuksköterskeexamen eller ditt utbildningsbevis; ditt kursintyg över kurs i farmakologi och sjukdomslära.

Läs mer och ansök. Senast uppdaterad: 2019-08-29.