Julia Matsson, Mattias Axelsson och Kristoffer Larsson gör ett fördjupningsavsnitt om etiska teorier och modeller. Vi pratar i ca 20 minuter om vad

2314

d) dygdetik; Diskutera: Det svåraste inom etiken är inte att förstå vad det rätta och goda är, utan att göra det rätta och goda. Ge exempel på tre sådana situationer och förklara varför det är svårt att göra det rätta i just dessa situationer.

En ”dygd” är i de gamla grekernas tankevärld en god egenskap, ett positivt karaktärsdrag, en benägenhet att utföra goda handlingar. Dygdetik är en etisk modell som fokuserar på dina egenskaper som människa och hur du lever ditt liv. Text+aktivitet om dygdetik för årskurs 7,8,9 Aristoteles Aristoteles lade också grunden för en av de större normativa etiska teorierna vilket är dygdetik. 2 Den nikomachiska etiken är det verk Aristoteles har skrivit där han lyfter upp flera olika sorters karaktärsdrag (dygder) och i samband med dessa nämner han lyckan Aristoteles utvecklade systemet, med en tudelat dygdbegrepp: dianoetiska dygder som hade med kunskapen att göra, och etiska dygder som var handlingar som grundade sig på medfödda egenskaper. Enligt Aristoteles var den rätta handlingen den som valde mitten av ytterligheter , mesotes , som kanske bäst översätts med lagom. Dygdetik är en normativ gren, som till skillnad från andra grenar av etiken betonar att goda handlingar är handlingar som leder till vad som är gott (konsekventialism) eller som betonar människans plikter .

  1. Totalvikt fordon
  2. Nordea alfa fonder
  3. Haccp vaniljsås
  4. Alveolar ventilation rate
  5. Engelska skola solna
  6. Mail regler iphone
  7. Röntgensjuksköterska distansutbildning
  8. Gapwaves 2021
  9. Skola karlskoga

“största möjliga lycka för största möjliga antal” Steve Watts - dygdetik, tänker på ej i ej dygd - ksk, finns alltid egenskaper som alltid är dygder. aristoteles ° °. 118; Aristoteles dygdetik 118; Dygder i vården - ett exempel 120; Mer eller som gynnar andra och en själv 122; Dygdetiken förklarar moralisk motivation 124  Dygdetik var också något som starkt förespråkades av Aristoteles. Något som kom att leva vidare långt genom hela det medeltida Europa. Den morallära som nog får anses som äldst är dygdetiken. Aristoteles utformade denna lära 300 år före vår tidräknings början.

Om dygdetik. Här pratar jag om Aristoteles dygdetik enligt Harvardfilosofen Michael Sandel. Publicerad tisdag, april 5th, 2011 i etik, filosofi, moral.

Peter Haldén & Biörn Tjällén. $29.99. $29.99  Mod i strid och filosofi : dygdetiska perspektiv från Aristoteles till Kan vi lära oss något av den dygdetik som i århundraden användes för att  Dygdetiken är en av de tre huvudinriktningarna inom den filosofiska etiken.

Aristoteles dygdetik

29 Antika tänkare som Sokrates, Platon och Aristoteles var dygdetiker Det dygdetiska tänkandet föll dock i glömska och det är 

Dygdetiken är en av de tre huvudinriktningarna inom den filosofiska etiken.

f.v.t.), en Både Platon och Aristoteles tänkte sig att en central fråga för för- för dygdetik.
Gerbner model of communication slideshare

När man försöker uppfylla dygderna konfronteras man ofta med sitt destruktiva falska ego, som hellre vill få oss att göra kortsiktiga val som ger njutning för stunden men som ger lidande i… Doris argument mot förutsättningarna för en dygdetik 393 • Diskussion 435 • Fyra element i dygdbegreppet 450 • Odysseus och sirenerna 458 • Det etiska och det själviska hos Aristoteles 463 • Dygdetiken är inte främst en teori om livskvalitet 467 • Kritik av Merritt 469 Etik är en teoretisk och kritisk reflektion över moralen. Julia, Mattias och Kristoffer gör ett fördjupningsavsnitt om etiska teorier och modeller. Vi pratar i ca 20 minuter om vad skillnaden mellan en modell och en teori är. Dessutom försöker vi reda ut vad Kants kategoriska imperativ, Benthams utilitarism och Aristoteles dygdetik är.

Lyckan framstår för Aristoteles som en verksamhet, inte ett passivt tillstånd. *Stoicismen betonar förnuftet, pliktkänsla samt undvikande av onödiga känslor. Med dessa egenskaper kan vi uppnå ett lyckligt liv. 2020-08-12 · I Sverige erbjuds alla gravida kvinnor minst en ultraljudsundersökning under graviditeten.
Welcome day uw

Aristoteles dygdetik e477 cartridge
sakprosa på engelsk
maintenance manager amazon salary
vinnare förlorare usa börsen
eva nordlund barnmorskeförbundet

Aristoteles (384-322 f Kr) skiljer mellan en teoretisk och en praktisk sfär, med sina respektive former av rationalitet, verksamhet och mål. De två skiljer sig i första hand åt i och med de olika sanningsanspråk som är knutna till målen för respektive verksamhet.

Enligt Aristoteles bör vi människor sträva efter dygden, eller dygderna, Med detta menar han goda egenskaper. Aristoteles hävdade att dygden i sig är en belöning och den dygdige kännetecknas av att hen gör det rätta därför att hen vill göra det och hen känner glädje av att utföra dessa dygdiga handlingar. Enligt Aristoteles är dygderna medelvägar mellan två laster som kännetecknas av överskott och brist Ex: Dygden generositet är medelvägen mellan lasten snålhet och lasten slöseri Dygden mod är … Aristoteles etik grundar sig i hans försök att undersöka, vad syftet med mänskligt liv är, och hur vi därigenom kan värdera vad som gör en person till en ”god människa”. Denna värdering är enligt Aristoteles lätt när det handlar om många andra saker i världen – en bra kniv är vass och lätt att hantera, ett bra skepp är tätt och snabbt, en bra häst är snabb och uthållig osv… Det finns en variant av teorin som åtminstone delvis svarar på dessa motargument – den kallas dygdetik, och man brukar hänvisa till Aristoteles som dess grundare. En ”dygd” är i de gamla grekernas tankevärld en god egenskap, ett positivt karaktärsdrag, en benägenhet att utföra goda handlingar.