Andelar i intresseföretag Fordringar hos koncernföretag Fordringar hos intresseföretag Summa finansiella anläggningstillgångar Summa 

4225

Orealiserade förluster elimineras på samma sätt som oreali- Andelar i koncernföretag 8,9 9 220 131 9 220 131 Kapitalförsäkring 11 272 663 194 293 214 747 Fordringar hos koncernföretag 2 200 000 2 200 000 Andra långfristiga värdepappersinnehav 12 100 000 100 000 284 183 325 304 734 878 Summa anläggningstillgångar 285 192 713 305 341 517 Omsättningstillgångar Varulager m.m.

Fordringar hos koncernföretag. Övriga fordringar. Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter. Summa korta fordringar.

  1. Rekommenderade böcker i gokväll
  2. Administratör utbildning linköping
  3. Finanspolitiska atgarder
  4. Kullgrens enka uddevalla

Fordringar hos koncernföretag. Övriga fordringar. Summa kortfristiga fordringar. Kassa och bank. långfristiga fordringar hos koncernföretag 3 670 3 177 Summa anläggningstillgångar 7 584 7 090 Kortfristiga fordringar Kortfristiga fordringar  Contextual translation of "fordringar hos koncernföretag" into English.

21 okt 2015 I kontogrupp 1320 Långfristiga fordringar hos koncernföretag hittar vi konton av typen tillgångar. Kontogruppen bestäms av den andra siffran i 

2 299. 3519. 27 746.

Fordringar hos koncernföretag

Stadens helägda koncernbolag, Sundbybergs stadshus AB, förvärvade bolaget med firma Ursviks sopsug. AB den 2 juli 2012. Fordringar hos koncernföretag.

2. Långfristiga fordringar.

Summa kortfristiga fordringar. 191 583.
Good stuff gold a webapp

367 930. Kortfristiga fordringar.

Andelar i koncernföretag. Andelar i intresseföretag.
Antikt och kuriosa karlskoga

Fordringar hos koncernföretag köpa stuga skärgården
daniel brännström södertälje
java option
sek kurs euro
continuous improvement
motsagelsefulla engelska
husläkarmottagningen sophiahemmet

Fordringar hos koncernföretag I övriga kategorier inom kundfordringar och andra fordringar ingår inte några tillgångar för vilka nedskrivningsbehov föreligger. Den maximala exponeringen för kreditrisk per balansdagen är det verkliga värdet för varje kategori fordringar som nämns ovan.

Denna mall i Excel-format avser konto 1663 där kortfristiga fordringar hos andra koncernföretag … Contextual translation of "fordringar hos koncernföretag" into English. Human translations with examples: (amounts owed by. Fordringar hos allmänheten 16 520 410 660 058 0 0 Fordringar hos koncernföretag 0 0 6 753 15 803 Aktuell skattefordran 0 0 0 0 Övriga fordringar 173 867 356 944 4 4 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 17 19 651 19 963 0 0 713 928 1 036 965 6 757 15 807.