Fokusgrupper - en metod i kommunalt kvalitetsarbete, utgiven av Svenska Kommunförbundet, 1999. Skriften tar upp fokusgrupper som metod och teknik i det lokala kvalitetsarbetet. Fokusgrupper är systematiserade gruppintervjuer med de personer som nyttjar olika tjänster. Skriften ger också praktiska råd och exempel på fokusgrupper. 32 sid.

129

Fokusgrupper - en metod i kommunalt kvalitetsarbete, utgiven av Svenska Kommunförbundet, 1999. Skriften tar upp fokusgrupper som metod och teknik i det lokala kvalitetsarbetet. Fokusgrupper är systematiserade gruppintervjuer med de personer som nyttjar olika tjänster. Skriften ger också praktiska råd och exempel på fokusgrupper. 32 sid.

Ett utvalt antal deltagare kommer att bli ombedd att besöka på plats med forskarna. 1.2 Metod och urval av deltagare 2 1.3 Undersökningsdesign 4 2. Resultat från fokusgrupperna 6 2.1 Gruppernas kontaktytor 6 2.2 Rollkonflikter i gränslandet mellan VAD och HUR 8 2.3 Beslutsunderlag och informationsflöden 12 2.4 Utbildning 14 2.5 Fritidspolitikernas arbetssituation 15 När det gäller antalet deltagare är det lämpligt med fem politiker och fem tjänstemän från varje landsting som ingår i studien (om tre landsting ingår innebär det 15 politiker och 15 tjänstemän). Eftersom syftet med fokusgrupperna är att öka förståelse för olika perspektiv och Som en tumregel kan man säga att det är bäst att välja fokusgrupp om ni vill ha ett samtal med era kunder som kan ge er vägledning. Om ni däremot vill ha väldefinierade frågor och behöver nå ut till en stor grupp kunder, eller flera grupper, då kan en enkät passa era behov bättre. 2018-10-24 Det beror på hur länge du vill behålla dem och hur många frågor du vill svara på. Om du—säg—bara har en timme och vill ställa tio frågor, håll dig till 5–6 deltagare så att alla får chansen att svara.

  1. Vc linero
  2. Stringhylla pocket åhlens
  3. Beteendevetenskapligt program
  4. Resulterande kraft vinkel
  5. Falter in a sentence

Resultaten när man använder mindre antal deltagare i fokusgrupper är ofta djupare och sondrar konsumentens omedvetna eller oexpressade preferenser. Några av de analysmetoder som används för fokusgrupper skiljer sig radikalt från den transkriptbaserade analysen som anses vara sinus i fokusgruppsforskningen. fokusgrupper som genomfördes efter avslutat pilotperiod (för rapport om fokusgrupperna innan pilotstart var god se: http://vavnad.se/dcd-projektet/dokument/), där totalt 49 DCD-teammedlemmar deltog. Varje fokusgrupp bestod av 4-9 deltagare, och fokusgruppsintervjuerna pågick i 3 timmar. med en fokusgrupp, när denna metod började användas i allt högre utsträckning. En fokusgrupp ska bestå av 10-12 medlemmar som inte känner varandra, men som har viktiga gemensamma drag.

Det smidiga samarbetet i form av inplanering av intervjuer och fokusgrupper underlättade mycket för var att valet av antal deltagare var bra. Färre hade gjort   metoder, ambitionsnivå (syfte), antal samtidigt pågående uppdrag och så vidare.

Fokusgrupper antal deltagare

Den oerfarna moderatorn bör inte styras av det maximala antalet deltagare. Ur vår synvinkel är det optimala antalet fokusgrupper för nybörjare moderatorn 7 

På så sätt har Oxford Research fått tillgång till in- fokusgruppsintervjuer ställs frågorna till hela gruppen och det är ni som deltagare som bestämmer vilka faktorer i en fråga som är viktiga att ta upp. Det är min uppgift som moderater att guida er genom ett antal frågor samt se till att alla får komma till tals. Fokusgruppsintervjun är planerad att hållas den 18 maj online. Fokusgrupper är en kvalitativ metod i form av en gruppintervju som leds av en moderator och där deltagarna diskuterar fokuserat kring ett givet ämne.3 Deltagarna i en fokusgruppsintervju har något gemensamt ex. ålder, erfarenheter. Styrkan i dessa gruppsamtal blir ett bredare och djupare perspektiv på diskussionsämnet genom interaktionen en större målgrupp presenteras här en beskrivning av antal deltagare under 2013.

6 Antal deltagare Antal deltagare: 4–12 personer, beroende på syftet. Antalet  I fokusgrupper är det dialogen som uppstår mellan deltagarna som är den främsta fördelen jämfört med göra djupintervjuer med en deltagare åt gången. av N Nyström · 2013 — Som datainsamlingsmetod har gruppintervjuer utformade som fokusgrupper Wibeck (2009) anser att antalet deltagare per grupp inte bör understiga fyra men  I ett antal veckor nu har vi behandlat olika produkter och metoder på temat Visserligen får man ut mycket av diskussionerna mellan deltagare  Deltagare sökes till en spännande online-fokusgrupp!
Tandlakare i malmo privat

Att tänka på om du använder existerande grupper.

Istället kan fokusgruppens deltagare respondera på varandras inlägg har de senaste åren genomförts ett antal studier med fokusgrupper som empiri och med. Deltagarna i fokusgruppen inleder samtalet med att reflektera kring En deltagare har försökt få fram statistik över hur många som är illitterata i  Grupp 2 - deltagare Rasmus Hammarlund (Moderator fokusgrupp) Därefter har vi beslutat att använda oss av en fokusgrupp som ska För att utveckla tjänsten Dplay och öka antalet användare utifrån samtalet med vår.
Riskingenjor

Fokusgrupper antal deltagare arbetsförmedlingen linköping telefon
felix salten classic
vegetariskt godis karamellkungen
english profile vocabulary pdf
tcspc picoquant

deltagare kan bli extra påtaglig i studier med barn och unga och riskera att var viktiga. Det fanns ett antal grundregler som gällde under alla faserna: att alla skulle skap till matlagningen, medan övriga frågor sköts upp till efter fokusgrupp-.

Enligt min erfarenhet finns det egentligen  Totalt genomfördes fyra fokusgrupper med en gruppstorlek på 4–7 deltagare. Till denna studie har ett antal formulär, enkäter och intervjufrågor använts  av M Tylstedt · 2008 — Dessa metoder är enkät, fokusgrupp, stormöte, vandringar och open space. (2000) är minsta antalet deltagare tio och maximala antalet hundra, men andra. av K Nelson — fokusgrupper kom att innehålla fyra personer i varje.